Begin hier

Atelier van Herinnering is een online educatie-omgeving voor holocausteducatie, onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de betekenis van die oorlog in de complexe tijd waarin we nu leven. Bijzonder aan Atelier van Herinnering is dat persoonlijke verhalen de basis vormen voor de verdieping van het onderwijs. Atelier van Herinnering legt de focus op het doorgeven van het verhaal aan nieuwe generaties om zo de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in de toekomst levend te houden. Atelier van Herinnering is gratis te gebruiken en is geschikt voor het VO, MBO en theateronderwijs.

Het bestand van inmiddels meer dan honderd verhalen komt voort uit de jongerenprojecten van Theater Na de Dam, waarin jongeren door heel Nederland en Europa gebaseerd op ontmoetingen met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog voorstellingen maken. Op verschillende momenten in het jaar worden nieuwe verhalen toegevoegd, vanuit de voorstellingen van dat jaar. Zo blijft Atelier van Herinnering groeien en blijft het materiaal actueel. In alle verhalen worden persoonlijke ervaringen in relatie tot het nu verteld. Elk verhaal is online te lezen en als printbare PDF te downloaden.

Selecteer de verhalen waarmee je wil werken en ga direct met je leerlingen of studenten aan de slag. Of download de lesbrief die bij jouw vak past en vertrek vanuit onze opdrachten. Er zijn lesbrieven voor burgerschap/maatschappijleer, filosofie, geschiedenis en drama. Het is ook mogelijk om een maker in de klas uit te nodigen om met de leerlingen of studenten aan het werk te gaan, of om samen met ons een project op maat te ontwikkelen.

Je kunt met Atelier van Herinnering:

 • Oorlogsverhalen lezen en bespreken over onder andere bezetting, Jodenvervolging, verzet in de oorlog, onderduiken, bevrijding en uit de toenmalige koloniën zoals Nederlands-Indië;
 • De lokale geschiedenis invoelbaar maken met verhalen uit je eigen buurt;
 • De Nationale Dodenherdenking bevragen en verdiepen met een filosofisch groepsgesprek en bespreken waarom we herinneren, herdenken en vieren;
 • Theaterteksten gebruiken om via spel te reflecteren op de Tweede Wereldoorlog;
 • Empathie en oordeelsvermogen vergoten doordat leerlingen en studenten zich inleven in verschillende personages met elk hun eigen verhaal;
 • Een verhaal selecteren en daarmee direct zelf aan de slag gaan;
 • De lesbrief kiezen die bij jouw vak past, bijvoorbeeld een geschiedenisles of een les voor burgerschap;
 • Een lespakket bestellen met een theaterworkshop, theatraal onderzoek of het maken van een performance;
 • Een theatermaker uitnodigen om samen een uitgebreider traject in de klas vorm te geven.

Thema’s van Atelier van Herinnering zijn bijvoorbeeld:

 • Bevrijding van Nederland
 • Hongerwinter
 • Jodenvervolging
 • Onderduiken
 • Identiteit
 • Uitsluiting (racisme en discriminatie)
 • Homoseksualiteit
 • Roma- en Sintivervolging
 • Verzet
 • Voormalige koloniën (zoals Nederlands-Indië)
 • Onvrijheid en onderdrukking

Hoe te beginnen?

 1. Download één of meerdere verhalen en ga direct zelf aan de slag
 2. Selecteer de lesbrief die bij jouw vak past en geef je les(sen) vorm met onze opdrachten
 3. Nodig een maker in de klas uit voor een uitgebreider project
 4. Ontwikkel samen met ons een project op maat