De lesbrieven

Hier vind je direct toepasbare lesbrieven voor verschillende vakken. Ze bieden ideeën en opdrachten om met de verhalen van Atelier van Herinnering aan de slag te gaan.

De lesbrief voor burgerschap is toegespitst op het MBO, maar kan ook in het VO gebruikt worden, bij maatschappijleer. De lesbrief voor filosofie is ook geschikt voor de mentorles.

De lesbrieven kunnen letterlijk worden gevolgd of als inspiratie worden gebruikt. Ze zijn naar eigen inzicht aan te passen en kunnen bijvoorbeeld ook dienen als startpunt voor een lessenreeks.

Elke lesbrief is online te lezen en als printbare PDF te downloaden.