Categorieën

In den beginne

Thema's: Vluchten

Locatie: Breda, Nederland

Door: Jorg van den Kieboom

Deze tekst is geïnspireerd op gesprekken met Frans, Petronella en de broers Jan en Toon (allen geboren tussen 1925 en 1930). Hun verhalen gingen over de grootschalige en rampzalige evacuatie van Breda in mei 1940, de duur van de vlucht en de oorlog. Dat je achteraf kunt terugkijken op een bepaalde periode, maar wanneer je er middenin zit, het eindeloos lijkt te duren.

PERSONAGESVERTELLER 1
VERTELLER 2

Deze scène speelde oorspronkelijk in een kerk, met een koor. Je kunt zelf bedenken of je deze regieaanwijzingen gebruikt, of het heel anders doet. VERTELLER 1 houdt een witte heliumballon vast. VERTELLER 2 staat verderop en luistert mee

VERTELLER 1Het was een vrijdag
Haar vader stond onderaan de trap en riep:
“Jongens, uit bed, het is oorlog”
In den beginne was er niets
Helemaal niets
Totdat er begonnen werd
Aan iets
Door wat of door wie, daar zijn de meningen nogal over verdeeld
Geeft niets
Maar dat er is begonnen, daar zijn we het over eens
Zo kreeg dat wat altijd niets was geweest
Een begin
Zoals alles
Om ons heen is alles ooit een begin geweest
Zo begon ik zeventien jaar geleden
Op een dag, in een maand, in een jaar
Het huis waar ik in woon is een keer begonnen
En de stad waar mijn huis staat
De straat
Deze dag is begonnen
Dat begin is voor iedereen anders geweest
Dit wat ik vertel kreeg eenentwintig zinnen geleden een begin
U bent eenentwintig zinnen geleden begonnen met luisteren
Ik hoop niet dat u afdwaalt, maar als dat gebeurt, wees gerust
U kunt dan opnieuw beginnen
VERTELLER 2Dat is mooi hè
Dat je af en toe de gelegenheid hebt om opnieuw te beginnen
Soms hopend dat je het eerdere begin vergeten kan
Dat wat indruk maakte, daarvan kunnen we het begin niet vergeten
En niet overslaan
Dat moet worden verteld
Want als we er middenin zitten, dan kunnen we terughalen
Wanneer het begon
We weten niet wanneer het eindigt
Of het eindigt
Het kan voortduren
Dan weten we het begin, en dat is het enige wat we weten
Pas als het eindigt kunnen we herleiden waar het midden was
Zo begint een leven
Een vriendschap
Zo begint een ruzie
Een meningsverschil
Een jaar
Een zomer
Zo begint een lente
Zo begint de maand mei
Een liefde
Een avontuur
Een oorlog
Zo begint een vlucht
En begint een angst, als het een angst is die begint
Zo begint verliezen
VERTELLER 1En zo begint ook een gesprek
Maar het hele begin van het verhaal…
VERTELLER 2Ja precies, terug naar het begin
VERTELLER 1Ja het begin is dat iedereen weg moest
Omdat men dacht dat er een frontlinie kwam te liggen
Tussen de Fransen en de Duitsers
VERTELLER 2Dat was het begin ja
VERTELLER 1De Duitsers waren al in Nederland
VERTELLER 2Mensen kregen via aanplak toestanden en via rondvertellen te horen:
jullie moeten op de vlucht
VERTELLER 1De meeste mensen zeiden:
“Wij gaan niet weg”
VERTELLER 2Vader was al eerder begonnen met voorbereidingen te treffen
VERTELLER 1Op een bepaalde tijd moest iedereen weg zijn
VERTELLER 2De stad leeg
VERTELLER 1We hadden nog een baby thuis, ons jongste zusje
VERTELLER 2Die zat in het karretje met tassen aan het stuur met eieren
VERTELLER 1Richting het Ginneken
VERTELLER 2In elke straat werd er een man aangewezen
VERTELLER 1Die ervoor moest zorgen dat iedereen uit die huizen was
VERTELLER 2Sommige mensen wilden niet weg
VERTELLER 1Die moesten dus hun huis uitgejaagd worden
VERTELLER 2Mijn vader was dus ook zo’n aangewezen persoon
Die ervoor moest zorgen dat de straat leeg was
VERTELLER 1Het was een chaos
VERTELLER 2Iedereen probeerde zoveel mogelijk spullen mee te nemen
VERTELLER 1Petronella’s oom werkte op het gemeentehuis
En had zeventienduizend gulden meegenomen
VERTELLER 2“Neem maar mee”, hadden ze gezegd,
“wij weten het ook niet meer”
VERTELLER 1Het begon
Zo begon het voor iedereen anders, maar
zo begon het voor de broers van Engelen
en zo eindigde het tegelijkertijd voor hun kanariepietje,
eindigden honden bij de slachterij,
verloren mensen hun huisdieren,
hun huis
De vlucht begint
En niemand weet dan nog waar het midden zal zijn
Of het einde

In mei 2018 speelde de voorstelling ‘De Vlucht’ in Breda (regie: Jorg van den Kieboom – productiehuis: Podium Bloos). De voorstelling speelde in de Grote Kerk en was een samenwerking met het Bredase koor Capella ex Occasione.