Categorieën

Status quo

Thema's: Herdenken nu, Verzet

Locatie: Breda, Nederland

Door: Jorg van den Kieboom

Deze tekst is geïnspireerd op gesprekken met Jan, Thom en Eugene (allen geboren tussen 1925 en 1930). Hun verhalen gingen over vormen van protest en verzet. Veel bleek stiekem te gebeuren en je hoorde pas na de oorlog wie er bij het verzet gezeten had. Ook werd er gesproken over de angsten die overwonnen moest worden om heldendaden uit te voeren. Wij vroegen ons af: hoe kunnen we het verzet tonen en zichtbaar maken in het nu? Hoe kunnen we in beweging komen bij een moment van stilstand en herinnering? Is er nu iets om je tegen te verzetten en welke angst moet er overwonnen worden?

PERSONAGESMEISJE
MUZIKANTEN

Deze scène speelde oorspronkelijk in een kerk, met een orkest. Je kunt zelf bedenken of je deze regieaanwijzingen gebruikt, of het heel anders doet. MEISJE staat alleen, op de plek van de dirigent, en dirigeert in de lucht. Langzaam komen uit alle hoeken MUZIKANTEN met hun instrument opgelopen. Ze nemen plaats terwijl het meisje rustig dirigeert en spreekt

MEISJEDe status quo
De stand van zaken
Het nu

Stilte

MEISJEHet nu
Waarin we leven
Het nu waar ik voor u sta
Waar u zit en luistert
Waar we samen zijn gekomen
Hier
De tekst die ik zeg is drie weken geleden geschreven
Deze zinnen
Exact deze negen zinnen zijn op donderdag 12 april om 6 uur in de avond
op papier gezet
Het was niet warm die dag, maar nu schijnt er buiten een zacht zonnetje
Drie weken hebben deze woorden op papier gestaan
Ze zijn herhaald en uitgesproken om ze zo goed mogelijk
– nu,
– tegen u,
te zeggen
Ik zeg ze nu,
op 4 mei,
in een kerk
Komt het aan?
Er zijn in die drie weken vast dingen veranderd
Er zal in die tijd vast een kind geboren zijn
Ergens op deze aardkloot waar we leven
Vast ook iemand gestorven
Vast ook iemand boos geweest
En gehuild
Maar ook gelachen
Vast iemand gedacht: ik ga mijn leven omgooien
Vast niet gebeurd
Of misschien toch
Machtige mensen zullen misschien beslissingen hebben moeten maken
Beslissingen waarvan we in die drie weken
nog geen last of profijt hebben gehad
In de tijd dat dit geschreven is en dat dit wordt gezegd
zou er iets wezenlijks kunnen zijn veranderd
Zou er een andere status quo kunnen zijn
Een andere stand van zaken

Stilte

MEISJEOf vanaf nu
Dat we vanaf nu besluiten:
de stand van zaken gaat veranderen
Omdat ik het wil
Iets groots
Iets waarvan we achteraf kunnen zeggen:
“Dat hebben we maar mooi gedaan”

In mei 2019 speelde de voorstelling ‘Heldendaden’ in Breda (regie: Jorg van den Kieboom – productiehuis: Podium Bloos). De voorstelling speelde in de Grote Kerk en was een samenwerking met de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage.