Mijn opa IIII

Thema's: Soldaten, Voormalige koloniën

Locatie: Nederland, Rotterdam

Door: Jasper Vaillant

Dit verhaal is gebaseerd op het leven van Alwin Dors, een Surinaamse veteraan die zich als jongen van negentien vrijwillig aanmeldde om te vechten. Suriname, een voormalige Nederlandse kolonie, speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Nederlands-Indië, een andere Nederlandse kolonie. Acht Rotterdamse jongeren vroegen zich af hoe dit zat, en spraken in mei 2022 met zijn kleindochter Saskia. Ze spraken over de verhalen uit het verleden, over de dingen waar haar opa Dors altijd over zweeg, en over de erkenning die hij nooit kreeg.

TIP: Deze tekst is samen te lezen met MIJN OPA I, II en III

PERSONAGESKLEINKIND
OPA

In het ziekenhuis. KLEINKIND stelt OPA vragen, OPA is stil of vertelt. Stukje bij beetje, niet teveel, en nooit alles. Je kunt zelf bedenken hoe je ze neerzet; bijvoorbeeld OPA in een stoel en KLEINKIND ernaast, of op een andere manier die je passend vindt

OPA(bidt) Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
Was mij schoon van alle schuld,
Reinig mij van mijn zonden
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige geest niet van mij weg
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke geest. 
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
En zullen zondaars terugkeren tot u
U bent de God die mij redt,
Bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
En ik zal juichen om uw gerechtigheid
KLEINKINDOpa?
Opa, wat doet u daar?
OPAOh, niks
KLEINKINDWas u aan het bidden?
OPAEven de benen strekken toch?
KLEINKINDU weet wat de dokters hebben gezegd no?
Eén wandeling per dag, geen onnodige belasting
OPAIk weet het
Maar ik moest eruit
KLEINKINDOpa
OPAIk heb het nodig…
Voordat ik naar de andere kant ga…
Om een schone lei te maken
KLEINKINDKom maar weer liggen, opa
OPAIk meen het
Ik heb fouten gemaakt
Ik ben te hardhandig geweest
En ik heb mijn kinderen verwaarloosd
KLEINKINDDat valt toch wel mee
OPAGod weet wat ik bedoel
KLEINKINDOpa, je moet echt even gaan liggen
OPAWil je me een ding beloven?
KLEINKINDJa, opa
OPAZal je goed zijn voor je kinderen?
KLEINKINDJa, opa

Stilte

KLEINKINDKom, dan stop ik u even in
OPADankjewel

In 2022 ging de voorstelling ‘Afgedankt’ in première in Rotterdam (regie: Jasper Vaillant – productiehuis: Theater Rotterdam). Een voorstelling over de honderden Surinamers die vrijwillig vochten voor de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië. Wat is er gebeurd met deze vrijwillige helden? En waarom kregen ze nooit erkenning voor hun loyaliteit?